מרשל מקלוהן אשר טבע את המושג " הכפר הגלובלי" ,  טוען כי בעקבות התפתחות התקשורת, העולם כולו הפך למעין כפר אחד גלובלי. התפתחות רשת האינטרנט והפריצה בתקשורת הדיגיטלית תרמו לתהליך גלובליזציה כלל-עולמי במסגרתו מוצרים, הוֹן, אנשים, מידע ורעיונות, עוברים במהירות ממדינה למדינה, מבלי שהמרחק או הגבולות המדיניים יעכבו אותם.

פתיחת השווקים העולמיים יצרה אינספור הזדמנויות עבור ארגונים כלכליים לפעילות מסחרית על פני מדינות ויבשות שונות. מאידך כמה מכללי המשחק השתנו ויצרו הזדמנויות ואתגרים:

השווקים העולמיים נפתחו והביקושים גדלו אולם התחרות בין החברות גברה.

הביקושים מתאפיינים בחוסר יציבות, התחרות מחייבת הורדת עלויות ויכולת תגובה מהירה לשינויים.

מנהלי חברות וארגונים הכירו עד מהרה בכורח להתאים את דרכי הניהול וארגון המשאבים לכללי המשחק החדשים.  מיקור חוץ כשיטה ניהולית חדשה, נותן מענה לאתגרים במציאות החדשה.

מיקור חוץ- OUTSOURCING הינה תופעה עולמית שהתעצמה בעשור האחרון כתוצאה מתהליכי הגלובליזציה. זוהי שיטת ניהול מודרנית, בבסיסה עומד הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בבסיסו, להעבירן לקבלן מתמחה ולהותיר בתפעול ובניהול ישיר רק את פעילויות הליבה. שיטה זו מאפשרת לארגון להתמקד בתחום התמחותו, להשקיע את מרב המשאבים בכך, ולקיים מוטת שליטה יעילה על האגפים היצרניים בו.

ניהול בעזרת מיקור חוץ מתייחס להוצאת פעילות או מקטע ממנה  לידי חברה חיצונית, תוך הגדרה מראש  של יעדי ביצוע, מדדי איכות ועלויות.

למיקור החוץ מספר יתרונות:

  1. התייעלות והפחתת עלויות – עלות מיקור חוץ נמוכה מעלות העסקה ישירה של עובדים מבחינה חשבונאית עלות ההעסקה במיקור חוץ נרשמת בסעיף ההוצאות.
  2. גמישות ניהולית – מיקור חוץ מאפשר להרחיב או לצמצם את היקף השירותים במהירות בהתאם לצרכים משתנים, עומסים, עונתיות, עליה וירידה בביקושים.
  3. קיצור זמני תגובה– שינוי בהיקף השירותים יכול להתבצע בתוך פרק זמן קצר ומאפשר תגובה מהירה לצרכים הניהוליים תוך יצירת חיסכון או מקור רווח.
  4. ערך מוסף והתמקצעות– מיקור חוץ מקצועי מתבסס על ידע מקצועי עדכני, מפתח אותו ומעמידו לרשות הארגון.
  5. יעדים ומדדים– מיקור חוץ מודד באופן שוטף את עמידתו ביעדים המשותפים כפי שהוגדרו ומספק לארגון מדדים כמותיים של היקף ואיכות השירותים.
  6. שימור הידע– הגדרת תכולת השירותים (SOW), היקפם (Volume),  זמני תגובה (SLA) ומדדי איכות (Indicators & Quality Target)  מאפשרים לארגון שליטה מלאה על שירותי האאוטסורסינג  ושימור הידע באופן שאינו יוצר תלות.

לסיכום: ניהול פעילויות ומשאבים בעזרת מיקור חוץ הינו כלי ניהולי כלכלי המסייע לארגון ולעומדים בראשו להתמקד בליבת העסקים, לשפר את ביצועיו ועמידתו ביעדים, תוך קבלת שירות מקצועי בסטנדרט גבוה, תוך חיסכון תפעולי ויכולת טובה יותר להגיב לשוק משתנה.